Jaarverslag 2018

Gepubliceerd op 2 Juni 2019

Inhoudelijk jaarverslag Open Bedrijvendag Hoogeveen 2018

Met veel genoegen presenteren wij u dit inhoudelijk jaarverslag over 2018 van de Stichting Open Bedrijvendag (OBD) Hoogeveen.

Doelstellingen Open Bedrijvendag:

Terugblik op 16e editie

Op zaterdag 4 november 2018 werd de Open Bedrijvendag voor maar liefst de 16e achtereenvolgende keer gehouden. Het thema was dit keer zeer actueel: Werken in Hoogeveen, mede gekozen door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. In de aanloop naar de OBD is onder meer ook een netwerkbijeenkomst gehouden voor ondernemers met een boeiende lezing door een arbeidsadviseur.

De Open Bedrijvendag zelf, traditiegetrouw op de eerste zaterdag van november, was eveneens een doorslaand succes. Als vanouds. Er waren zo’n 30 deelnemende bedrijven en instellingen, die in totaal tussen de 20.000 en 25.000 bezoekers hebben getrokken. De officiële opening vond dit keer plaats bij Voortman Pesse en werd verricht door gedeputeerde van de provincie Drenthe Henk Brink. De deelnemerslijst was opnieuw divers, van grote tot kleine bedrijven en in zeer uiteenlopende branches. Het bestuur van de Stichting Open Bedrijvendag Hoogeveen heeft tijdens en na afloop van de OBD heel veel positieve en enthousiaste reacties ontvangen van zowel publiek als deelnemers.

Onderwijs

Om jongeren te wijzen op het belang van de Open Bedrijvendag en de mogelijkheden die het evenement hen biedt, zijn op middelbare scholen weer gastcolleges gegeven. Het heeft niet alleen gezorgd voor extra aandacht bij de jongeren voor de OBD, maar kan hen ook helpen bij het maken van een beroeps- of studiekeuze. De OBD vervult al met al een mooie taak in de connectie tussen onderwijs, overheid en bedrijven, wat in het programma Hoogeveen werkt aan werk is aangegeven als speerpunt. 

Publiciteit

Elk jaar is er veel publiciteit en aandacht voor de Open Bedrijvendag Hoogeveen. Zo heeft de Hoogeveensche Courant veelvuldig over het evenement bericht, met name in de huis-aan-huiseditie en online. Enkele dagen voor het evenement is zoals gebruikelijk bij de Hoogeveensche Courant een uitgebreide special over de OBD uitgegeven. Daarnaast hebben ook andere lokale media er aandacht aan geschonken. De stichting zelf maakt bovendien volop gebruik van de mogelijkheden die de sociale media bieden.

Drenthe-breed

Door alle positieve ontwikkelingen zijn de beoogde doelstellingen opnieuw behaald. Dat het een succesvolle, oneindige formule is, blijkt ook uit het feit dat de Open Bedrijvendag inmiddels al voor de zesde keer Drenthe-breed is opgepakt.  

Vooruitblik op 2019

De bestuursleden van de stichting (allen vrijwilligers en werkzaam in uiteenlopende branches) zijn inmiddels alweer volop actief voor de organisatie van de 17e Open Bedrijvendag Hoogeveen. De eerste vergaderingen zitten er al op. Ook het thema is inmiddels al bekend: Hoogeveen maakt het. Er hebben zich nu, begin april, al zo’n 15 bedrijven aangemeld voor de editie op zaterdag 2 november 2019. De komende maanden zijn vooral gericht op het werven van meer deelnemers om opnieuw tussen de 30 en 40 deelnemende bedrijven uit te komen. De groep van bedrijven blijft dynamisch.

De huis-aan-huiseditie van de Hoogeveensche Courant en ook de website van deze krant zullen zoals gebruikelijk weer met regelmaat aandacht aan het evenement besteden. Direct na de zomervakantie wordt bovendien via de website van de OBD, de sociale media, flyers, posters op driehoeksborden et cetera het evenement onder de aandacht gebracht. Op de woensdag direct voorafgaand aan de eerste zaterdag van november wordt in de speciale bijlage van de Hoogeveensche Courant de Open Bedrijvendag zoals altijd weer uitgebreid gepresenteerd aan een breed publiek.

De 17e editie van de OBD Hoogeveen vindt traditiegetrouw plaats op de eerste zaterdag in november, zoals gezegd dit keer dus op 2 november 2019.


Met vriendelijke groet,

Bestuur OBD Hoogeveen

Blijf op de hoogte

Laatste nieuws